Mindset

Mindset

ความแตกต่างพนักงานที่พร้อมเติบโต กับพนักงานที่มีแต่ข้ออ้าง คือ พนักงานที่พร้อมเติบโต (Growth Mindset) จะพยายามเอาชนะอุปสรรค ด้วยศักยภาพที่ตัวเอง แม้รู้ดีว่า ตัวเองมีข้อจำกัด ก็ยังคงพยายามฝึกฝน พัฒนาตัวเอง แม้บางครั้งอาจไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะมองเห็นประโยชน์จากประสบการณ์ ที่ได้รับจากความล้มเหลวนั้น แล้วเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ในขณะที่ คนที่มีแต่ข้ออ้าง (Fixed Mindset) จะเห็นแต่ข้อจำกัดของตัวเอง ไม่พยายามเอาชนะอุปสรรค และข้อจำกัดของตัวเอง มักชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอ และหาข้ออ้างที่ทำให้ตัวเอง ดูด้อยกว่าหรือสู้คนอื่นไม่ได้อยู่ร่ำไป จะเห็นได้ว่า ทัศนคติเป็นด่านสำคัญ ด่านแรกที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าค่ะ  

#พัฒนาตนเอง #ทัศนคติต่อตนเอง #ครูพี่อ้อ #Mindset

แหล่งที่มา h ttp://www.pasamol.com/

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

Copyright © 2022 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by