7 เรื่องที่ HR พึงตระหนักช่วง WFH เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 เรื่องที่ HR พึงตระหนักช่วง WFH เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่า วิกฤตของ COVID-19 ที่จบสิ้นเมื่อไหร่และทุกๆ ฝ่ายจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อีกนานแค่ไหน  ในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจาก CEO และ MD แล้ว HR จะเป็นเหมือนที่พึงพิงของพนักงาน  ดังนั้น จึงควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับทุกฝ่าย เพื่อรักษาระดับ Productivity ไว้ให้ได้มากที่สุด

1.กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จับต้องได้และ Realistic ที่สุด
การทำงานจากที่บ้าน อาจเป็นสถานการณ์ครั้งแรกของพนักงานส่วนใหญ่ ดังนั้น เขาอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับสภาวะที่ต่างไปจากเดิม  เป้าหมายของงานจะต้องรับต้องได้  การมอบหมายหมายงานต่างๆ จึงควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ผลงานที่ต้องส่งมอบ จะต้องมี record ที่บันทึกและตรวจสอบได้  ที่สำคัญต้องสมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้กับสถานการณ์ด้วย   เพราะบางเรื่องไม่สามารถทำได้เต็มที่เหมือนยามปกติ สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจ และควรมีความยึดหยุ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้จะกระทบกับการประเมินผลงานประจำปีที่ควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปีนี้เป็นพิเศษด้วย

2.จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
มีสิ่งใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์หรือโปรแกรมต่างๆ สัญญาณอินเตอร์เนท โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น หากพนักงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเช่นนี้ เชื่อว่า ผลการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง HR ควรระวังอย่าผลักภาระนี้ให้เป็นของพนักงาน

3.อัพเดทงานแบบวันต่อวัน
ควรกำหนดให้พนักงานทำ check-in รายวันบน template ที่ตกลงร่วมกัน  ทั้งนี้ ควรมีการพูดคุยสนทนากันด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและดูแลขวัญกำลังใจของพนักงาน เช่น การพูดคุยผ่านโทรศัพท์, VDO Call, Live Chat  เป็นต้น ต้องยอมรับการมี Social Distancing อาจทำให้พนักงานบางส่วนที่พักอยู่ในหอพัก อพาร์ทเม้นท์รู้สึกโดดเดี่ยว เหงาหงอย เพราะไม่สามารถออกจากบ้านไปพบปะใครได้ หากพวกเขาได้พูดคุยและเห็นหน้าเพื่อนร่วมงาน อาจช่วยลดอาการซึมเศร้าได้

4.กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ทราบกันดีว่า การสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีความเข้มแข็ง HR จึงควรกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน คอยดูแลให้พนักงานส่วนงานต่างๆ ทำงานและประสานงานด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน  รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นอิสระ  และควรกำหนดกติกามารยาทในการสื่อสารทางออนไลน์ที่ชัดเจน เช่น Do & Don’t พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน  ช่องทางและเครื่องมือฟรีที่รองรับจำนวนคนมากๆ และน่าสนใจ เช่น Google Hangouts, G Suite, Zoom, GoToMeeting, GoToWebinar, Webex เป็นต้น

5.ใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์เพื่อควบคุมแผนงาน
ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า จะต้องลงทุนซื้อโปรแกรมหรือซอฟแวร์แพงๆ  แต่ในเบื้องต้น HR ควรค้นหาเครื่องมืที่เป็น Freeware  เสียก่อน  ตัวอย่าง Google Product ต่างๆ เช่น Google Sheets, Google Drive เป็นต้น mทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ติดตาม (Monitor) การทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนได้

6.มุ่งเน้นการวัดที่ผลงานที่ทำได้ ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
เมื่อต้อง WFH ผู้จัดการควรให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่พนักงานทำได้มากกว่าการวัดที่จำนวนชั่วโมงการทำงาน  HR เองก็ควรไว้วางใจพนักงาน  ทำหน้าดูแลช่วยเหลือให้พนักงานสามารถส่งมอบงานได้ ขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ  ไม่ใช่การจ้องจับผิด หรือ คอยสอดส่องพฤติกรรมของพนักงานตลอดเวลา  

7.ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก
ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก  ควรที่จะแสดงความใส่ใจและเห็นความสำคัญของทุกชีวิต  แม้จะประกาศนโยบาย WFH ออกไปแล้ว  HR ควรเข้าถึงความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย  ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อต้องทำงานที่บ้าน  การดูแลสุขภาพเมื่อเริ่มมีอาการป่วย  เบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่เปิด 24 ชม.   การใช้สิทธิ์สวัสดิการต่างๆ  บางแห่งมีการเพิ่มความคุ้มครองการประกันกลุ่มที่เกี่ยวกับ COVID-19 ด้วย  และสุดท้ายสิ่งที่ HR ควรทำคือ การถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบของพนักงาน ดูแลขวัญกำลังใจของพนักงาน  

ส่วนของพนักงานเองก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  #ประเทศไทยต้องรอด  #COVID19  #Coronavirus  ทั้งหมดทั้งปวง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ฝ่ายนะคะที่มาส่วนหนึ่งจาก HR in Asia

แหล่งที่มา https://www.pasamol.com/

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click