เปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา" ​

เปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา" ​

เปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"

เรื่องการสร้าง Employee Experience (EX) ด้วยการประยุกต์ Design Thinking (DT)

ขั้นตอนแรก Empathy : การเข้าถึงความรู้สึก นึกคิดของพนักงานกลุ่มเป้าหมายแล้วขั้นตอนที่สองคือ Define คือ การทำความเข้าใจให้ได้ว่า พวกเขาต้องการอะไรกันแน่ โดยนำมาตั้งเป็นโจทย์เพื่อหาวิธีแก้ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในขั้นตอนการ Define เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน คือ การใช้คำถามเชิงบวก ปลายเปิด เป็นคำถามกว้างๆ ที่ช่วยระดมสมอง ได้ไอเดียหลากหลายในมุมที่แตกต่าง จะทำให้ได้วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ แต่จะต้องไม่กว้างเกินไปจนเจาะจงความต้องการที่ชัดเจนไม่ได้

เราเรียกว่า How Might We? (HMW )

การตั้งคำถาม "เราจะ..Verb..(ใคร/อะไร)...เพื่อ...Opportunity...ได้อย่างไร"  เช่น
- จะกระตุ้นให้พนักงานมีไฟในการทำงานหลังวันหยุดยาวสงกรานต์ได้อย่างไร
- จะเปลี่ยนพฤติกรรมการมาสายของพนักงานให้มาเร็วขึ้นด้วยความรู้สึกสนุก ตื่นเต้นได้อย่างไร
- จะใช้พลังและความสดใหม่ของน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่มาช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานเพื่อให้พี่ๆ ยอมรับน้องๆ ได้อย่างไร เป็นต้น

นี่แหละค่ะ ใช้ DT เพื่อสร้าง EX ทำให้พนักงานมีความทรงจำดีๆ กับการทำงานหาก HR เข้าถึงพนักงานมากขึ้น ช่างสังเกต จะพบโอกาสมากมายที่จะเปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา" หวังว่าบทความนี้จะทำให้ HR ปิ๊งไอเดียบ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

Copyright © 2022 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click