ABOUT US

พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง (อาจารย์อ้อ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

อาจารย์พรรษมณฑ์ หรือ อาจารย์อ้อ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลา 24 ปี และดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารรวม 12 ปี โดยผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า ทั้งภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตและการให้บริการ ได้แก่ พานาโซนิค, อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย, สนุกดอทคอม, เอเชียซอฟท์ และศูนย์การค้าเมกาบางนา ในตำแหน่งสุดท้ายคือ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ นอกจากการเป็นผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรงในสายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนหลายแห่ง หลากหลายธุรกิจ, เป็นวิทยากรประจำให้กับ สถาบันฝึกอบรม HR Center, กรุงเทพธุรกิจ หรือ มหาวิทยาลัยเนชั่น, สถาบันฝึกอบรม Corporate Training Express และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อีกด้วย​

ขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือก, การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน, การกำหนดและพัฒนา Job Description, Competency, การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ, การวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง, การวางแผนเพื่อพัฒนาและบริหารคนเก่ง, การวางแผนพัฒนารายบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร, การสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร, การพัฒนาระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น​

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR

ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์ (โค้ชแจ๊ค)

Executive Partner  

 

วิทยากร, ที่ปรึกษา และโค้ช 
ด้านการบริหารผลงานและการจัดการ

"บุคลากรถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่สำคัญ ในการผลิตสินค้าและบริการนอกเหนือจากทรัพยากรอื่น ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่จำกัด"

หลักสูตร การนำเสนอ

หลักสูตร สร้างจิตสำนึการทำงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR