บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

ABOUT US

อาจารย์ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง (ครูพี่อ้อ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ หรือ อาจารย์อ้อ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลา 24 ปี และดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารรวม 12 ปี โดยผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า ทั้งภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตและการให้บริการ ได้แก่ พานาโซนิค, อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย, สนุกดอทคอม, เอเชียซอฟท์ และศูนย์การค้าเมกาบางนา ในตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ นอกจากการเป็นผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรงในสายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนหลายแห่ง หลากหลายธุรกิจ, เป็นวิทยากรประจำให้กับ สถาบันฝึกอบรม HR Center, กรุงเทพธุรกิจ หรือ มหาวิทยาลัยเนชั่น, สถาบันฝึกอบรม Corporate Training Express และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อีกด้วย​

ครูพี่อ้อ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​

ขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือก, การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน, การกำหนดและพัฒนา Job Description, Competency, การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ, การวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง, การวางแผนเพื่อพัฒนาและบริหารคนเก่ง, การวางแผนพัฒนารายบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร, การสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร, การพัฒนาระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น​

ครูพี่อ้อ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

ดูประวัติเพิ่มเติม

Executive Partner

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์ (โค้ชแจ๊ค)

วิทยากร, ที่ปรึกษา และโค้ช

ด้านการบริหารผลงานและการจัดการ

"บุคลากรถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่สำคัญ ในการผลิตสินค้าและบริการนอกเหนือจากทรัพยากรอื่น ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่จำกัด"

ดูประวัติเพิ่มเติม
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

หลักสูตร การนำเสนอ

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

หลักสูตร สร้างจิตสำนึการทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2024 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by