MYCAREER TEST​

แบบประเมินออนไลน์เพื่อรู้จักตัวตนความถนัด
ความสนใจและออกแบบอนาคต

myCareer test

เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล อาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ และอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเอรา เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพหรือสาขาที่จะเรียนต่อในอนาคต​

myCareer test

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ออกแบบอนาคต อาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของเรา ที่สำคัญด้วยตัวเราเอง​

myCareer test

เป็นการผสาน 3 แนวความคิดสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย นั่นคือ DISC model, Multiple Intelligences และ Holland Codes (RIASEC) ที่ช่วยให้รู้จักเข้าใจตัวเรามากขึ้นในแง่มุมของบุคลิกลักษณะ สไตล์ความสามารถความถนัดที่มีอยู่ รวมไปถึงความสนใจของตัวเราเอง  เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเลือกคณะ สาขา อาชีพ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมาก สำหรับการกำหนดอนาคตของตัวเอง​

myCareer test

เหมาะสำหรับ นักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย นักศึกษา และคุณครูแนะแนว​

ติดต่อเรา

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

Copyright © 2022 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by