MYCAREER TEST​

แบบประเมินออนไลน์เพื่อรู้จักตัวตนความถนัด
ความสนใจและออกแบบอนาคต

myCareer test

เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล อาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ และอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเอรา เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพหรือสาขาที่จะเรียนต่อในอนาคต​

myCareer test

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ออกแบบอนาคต อาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของเรา ที่สำคัญด้วยตัวเราเอง​

myCareer test

เป็นการผสาน 3 แนวความคิดสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย นั่นคือ DISC model, Multiple Intelligences และ Holland Codes (RIASEC) ที่ช่วยให้รู้จักเข้าใจตัวเรามากขึ้นในแง่มุมของบุคลิกลักษณะ สไตล์ความสามารถความถนัดที่มีอยู่ รวมไปถึงความสนใจของตัวเราเอง  เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเลือกคณะ สาขา อาชีพ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมาก สำหรับการกำหนดอนาคตของตัวเอง​

myCareer test

เหมาะสำหรับ นักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย นักศึกษา และคุณครูแนะแนว​

ติดต่อเรา
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2024 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by