บทความล่าสุด

9 บทบาทสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในองค์กรองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์ คือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของพนักงานและบริหารผลประโยชน์ของพนักงานโดยการจัดเป็นโครงสร้างให้ บทบาทสำคัญ 9 ประการของทรัพยากรมนุษย์ (HR)

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการสร้าง EMPLOYEE EXPERIENCE ในช่วงระหว่างและหลังโควิท-19

หลายคนเข้าใจว่า การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน หรือ Employee Experience (EX) ต้องใช้เงินหรืองบประมาณสูง ไม่เหมาะที่จะหยิบยกมาพิจารณาในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้

อ่านเพิ่มเติม

หลักการสร้างสรรค์สำหรับเรียนรู้และทำตาม

วิกฤตที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้องค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับ "ความสร้างสรรค์" คำถามแรก ที่ผุดในหัว คือ  ทำอย่างไรให้พนักงานกล้าแสดงความคิด กล้าที่จะคิดต่าง  และต้องไม่กลัวผู้บริหารยิงความคิดเหล่านั้นทิ้งต่อหน้าต่อตา

อ่านเพิ่มเติม

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

Copyright © 2022 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click