เหตุผล 6 ประการที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ​

เหตุผล 6 ประการที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ​

การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตาม เนื่องจากบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร โดยจะช่วยให้ทั้งบุคลากรและนายจ้างสามารถพัฒนาหรือยกระดับทักษะ, ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละตัวบุคคลได้ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยขยายฐานความรู้ของบุคลากร แต่นายจ้างจำนวนมากกลับมองว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นต้องใช้เงินลงทุนมาก ซึ่งอันที่จริงแล้วการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ได้ผลตอบแทนในระยะยาว

การพัฒนานี้เป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและตัวบุคลากร อีกทั้งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งเงินและเวลา ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เราจึงขอนำเสนอเหตุผล 6 ประการที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

1. เพิ่มความจงรักภักดีและเพิ่มผลผลิตขององค์กร
กลยุทธ์การรักษาไว้ซึ่งพนักงานและกระบวนการจ้างงานถือเป็นความท้าทายสำหรับนายจ้างอย่างมาก โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรจะมีความยินดีอย่างมากเมื่อบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากร และทำให้บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้คนส่วนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและใช้การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสมัครงาน ดังนั้นหากคุณเพิ่มความภักดีของบุคลากรได้ ก็จะทำให้อัตราการลาออกของบุคลากรลดน้อยลง นอกจากนี้ความภักดีของบุคลากรยังช่วยเพิ่มผลผลิตภายในองค์กรอีกด้วย

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เนื่องจากทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในองค์กรและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้บุคลากรมีไอเดียในการทำงานใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กรอีกด้วย

3. ช่วยให้รู้จุดอ่อนของบุคลากร
บุคลากรส่วนใหญ่มีจุดอ่อนในทักษะการทำงานบางด้าน แต่โปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรสามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเหล่านั้นได้ ทำให้บุคลากรทุกคนมีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้น และทำให้บุคลากรทุกคนมีระดับความรู้และทักษะในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งช่วยลดจุดอ่อนภายในองค์กรได้

4. เป็นผลดีกับองค์กร
การที่บุคลากรมีทักษะที่หลากหลายและมีความภักดีนั้นเป็นผลดีต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากช่วยประหยัดเงินให้กับองค์กรในระยะยาว

5. ช่วยให้บุคลากรตั้งใจทำงาน
นายจ้างทุกคนล้วนแต่ต้องการที่จะให้บุคลากรตั้งใจทำงาน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากบางครั้งการทำงานอาจน่าเบื่อ การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรที่สนุกสนานและท้าทายจะช่วยให้บุคลากรคลายความเบื่อหน่ายได้

6. บุคลากรมีความพึงพอใจ
บุคลากรที่ได้ฝึกเข้าฝึกอบรมจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าบุคลากรในบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร

แหล่งที่มา
https://www.marketing91.com/employee-development-is-important
https://smallbusiness.chron.com/importance-training-development-workplace-10321.html
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2018/03/08/6-good-reasons-to-spend-more-time-developing-your-employees/#5a3ea7fe351b  

01-pasamol_comLAYLA

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click