10 เรื่องที่ทำให้ทีม....เวิร์ค​

10 เรื่องที่ทำให้ทีม....เวิร์ค​

ช่วงต้นปีหลายองค์กรมีการประกาศเป้าหมายและแผนงานประจำปี  ซึ่งเป็นการที่ดีที่จะทำให้พนักงานรับทราบทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  แต่การทำอย่างไรให้เป้าหมายสำเร็จนั้น สำคัญมากพอกัน  ระหว่างปี ทำอย่างไรให้ทีมงานทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง ทุ่มเท ใส่ความพยายามและร่วมกันทำงานได้อย่างเต็มที่  

จึงขอแชร์ 10 เรื่อง ดังนี้ค่ะ

1. มีกิจกรรมหรือช่วงเวลาให้คนมามีปฏิสัมพันธ์กัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเสมอไป

2. ระบุบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

3. มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และทุกคนมีส่วนร่วม

4. มีการให้รางวัล ชื่นชม ยกย่อง ให้เขามีตัวตน  

5. ไม่เข้าไปจู้จี้จุกจิก กำกับทุกเรื่อง ปล่อยให้เขามีอิสระในการทำงานบ้าง

6. มีการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกัน รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นทั่วถึง

7. ฉลองความสำเร็จร่วมกัน ถ้าขวัญกำลังใจดี คนก็พร้อมจะลุยไปด้วยกัน

8. หาตัวช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระคนทำงาน เช่น เครื่องมือ แพลทฟอร์ม ฯลฯ

9. ให้ feedback  สม่ำเสมอ และรับฟัง ความเห็นจากสมาชิกด้วย

10. หาคนที่ใช่หรือไปด้วยกันกับทีมได้เข้ามา  Recruitment จึงสำคัญเหลือเกิน

ครูพีอ้อ#Teamwork#ทำงานเป็นทีม#PeoplePassion#ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล#หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

Copyright © 2022 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click