งานฝึกอบรม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการ

ด้านพัฒนาองค์กร​

TRAINING/WORKSHOP​

ด้านพัฒนาองค์กรด้านพัฒนาผู้นำ/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน​

ด้านพัฒนาอื่นๆ​

  • หลักสูตร การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture)

  • หลักสูตร การพัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร (Talent Development)

  • หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันพนักงาต่อองค์กร (Employee Engagement)​

  • หลักสูตร ศิลปะในการบริหารคน (HR for Non – HR)

  • หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้นามืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

  • หลักสูตร ทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐานสาหรับหัวหน้างาน (Basic Coaching Skills)​

  • หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

  • หลักสูตร การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Development)

  • หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อหาคนที่ใช่ (Competency Based Interview)

  • หลักสูตร เทคนิคการสะท้อนผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Feedback)​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR

WORKSHOP​ GALLERY

Workshop เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor)

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 ให้กับผู้บริหารของบริษัท LAZADA Express โดยครูพี่อ้อ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

Workshop เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ

(Professional Mentor)

รวมภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR