ประวัติการทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคล 22 ปี (ดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร 12 ปี)

2554 – 2558​

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
(ศูนย์การค้าเมกาบางนา)

2552 – 2554​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอเชียซอฟท์ (มหาชน) จำกัด​

2549 – 2552​​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด​​

2547 – 2549​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันวินาศภัย จำกัด​​

2536 – 2547

ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด​​

งานด้านที่ปรึกษาและลูกค้าที่ดูแล​

โครงการส่งเสริมค่านิยมพนักงานกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย​

โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร
(Corporate Culture Build Up and Employee Engagement)​

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(HR System Development)​

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(HR System Development)​

ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Succession Development)​

การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร(Corporate Value and Culture Implementation)​​

ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Development)
หมายเหตุ ที่ปรึกษาในนาม narongwits.com​​

ระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management System)​

การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร(Corporate Value and Culture Implementation) หมายเหตุ ที่ปรึกษาในนามของ narongwits.com

งานด้านวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ปัจจุบันเป็นวิทยากรประจำให้กับ​

บริษัท เอช. อาร์. เซ็นเตอร์ จำกัด

 • หลักสูตร การบริหารและพัฒนาคนไอที

 • หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

 • หลักสูตร การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และนำสู่การปฏิบัติจริง

 • หลักสูตร การบริหารคนให้ทำงานดีและอยู่นาน​​

มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ

 • หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ให้ตอบโจทย์องค์กรและตัวชี้วัด

 • หลักสูตร การวางแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

 • หลักสูตร การสะท้อนผลงานและการโค้ชเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย​​

Corporate Training Express (CTX)

 • หลักสูตร HR for Non HR

 • หลักสูตร หัวหน้างานและบทบาทของการเป็นโค้ช​​

อาจารย์พิเศษ​

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

 • วิชา Organization Development

 • วิชา Talent Management​

ตัวอย่างหลักสูตรที่บรรยาย​​

ด้านการพัฒนาองค์กร

 • Happy Workplace การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

 • Culture Journey เทคนิคโปรโมทวัฒนธรรมองค์กร

 • ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สู่การนำไปใช้จริง

 • การบริหารและการประเมินผลงานด้วย KPI อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการทำงานเป็นทีม

 • กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาคน Gen Y

ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)

 • HR for Non HR การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการ

 • ปฏิบัติการ HR New Gen

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย CBI (Competency Based Interview)

 • การพัฒนา Competency ของบุคลากร

 • การวางแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

 • การบริหารงบประด้านบุคลากรที่มีประสิทธภาพ (Employee Cost Management)

 • การเตรียมพร้อมก่อนสมัครงาน (สำหรับ Job Seeker)​

ด้านการพัฒนาบุคลากร

 • การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

 • การดูแลให้พนักงานให้ทำงานดีและอยู่นาน (Employee Engagement & Performance Development)

 • Career Path Development แผนพัฒนาสายอาชีพให้ได้ผล

 • การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Development Plan)

 • การบริหารและพัฒนาคนเก่ง (Talent Management)

 • การพัฒนาพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor)

 • การพัฒนาบุคลากรด้วย IDP สู่ความสำเร็จและเติบโตในองค์กร

 • Positive thinking คิดบวก ทำงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

 • Performance Development พัฒนาผลงานอย่างไรให้เห็นผล

 • เทคนิคการสะท้อนผลงานและการโค้ชเพื่อให้บรรลุผลงาน

 • การบริหารและพัฒนาคนไอที​

กลุ่มการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

 • ผู้จัดการกับบทบาทของการเป็นโค้ช (Leader as a Coach)

 • การพัฒนาทักษะของผู้จัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ (Middle Management Program)

 • การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานสู่ภาวะความเป็นผู้นำองค์กร (Supervisory Management Program)​

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by