ประวัติการทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคล 22 ปี (ดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร 12 ปี)

2554 – 2558​

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้าเมกาบางนา)

งานด้านที่ปรึกษาและลูกค้าที่ดูแล​

งานด้านวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ปัจจุบันเป็นวิทยากรประจำให้กับ​

อาจารย์พิเศษ​

ตัวอย่างหลักสูตรที่บรรยาย​

ด้านการพัฒนาองค์กร

 

 • Happy Workplace การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

 • Culture Journey เทคนิคโปรโมทวัฒนธรรมองค์กร

 • ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สู่การนำไปใช้จริง

 • การบริหารและการประเมินผลงานด้วย KPI อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการทำงานเป็นทีม

 • กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาคน Gen Y​

ด้านการพัฒนาบุคลากร

 

 • การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

 • การดูแลให้พนักงานให้ทำงานดีและอยู่นาน (Employee Engagement & Performance Development)

 • Career Path Development แผนพัฒนาสายอาชีพให้ได้ผล

 • การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Development Plan)

 • การบริหารและพัฒนาคนเก่ง (Talent Management)

 • การพัฒนาพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor)

 • การพัฒนาบุคลากรด้วย IDP สู่ความสำเร็จและเติบโตในองค์กร

 • Positive thinking คิดบวก ทำงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

 • Performance Development พัฒนาผลงานอย่างไรให้เห็นผล

 • เทคนิคการสะท้อนผลงานและการโค้ชเพื่อให้บรรลุผลงาน

 • การบริหารและพัฒนาคนไอที​

ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)

 

 • HR for Non HR การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการ

 • ปฏิบัติการ HR New Gen

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย CBI (Competency Based Interview)

 • การพัฒนา Competency ของบุคลากร

 • การวางแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

 • การบริหารงบประด้านบุคลากรที่มีประสิทธภาพ (Employee Cost Management)

 • การเตรียมพร้อมก่อนสมัครงาน (สำหรับ Job Seeker)​

กลุ่มการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

 

 • ผู้จัดการกับบทบาทของการเป็นโค้ช (Leader as a Coach)

 • การพัฒนาทักษะของผู้จัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ (Middle Management Program)

 • การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานสู่ภาวะความเป็นผู้นำองค์กร (Supervisory Management Program)​

2552 – 2554​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอเชียซอฟท์ (มหาชน) จำกัด​

2549 – 2552​​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด​​

2547 – 2549​​

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันวินาศภัย จำกัด​​

ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด​​

2536 – 2547​​

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(HR System Development)​

การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Value and Culture Implementation)​​

ระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management System)​

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(HR System Development)​

ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Succession Development)​

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร
(Corporate Culture Build Up and Employee Engagement)​

ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Development)
หมายเหตุ ที่ปรึกษาในนาม narongwits.com​​

การส่งเสริมค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Value and Culture Implementation) หมายเหตุ ที่ปรึกษาในนามของ narongwits.com​

บริษัท เอช. อาร์. เซ็นเตอร์ จำกัด

 • หลักสูตร การบริหารและพัฒนาคนไอที

 • หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

 • หลักสูตร การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และนำสู่การปฏิบัติจริง

 • หลักสูตร การบริหารคนให้ทำงานดีและอยู่นาน​​

มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ

 • หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ให้ตอบโจทย์องค์กรและตัวชี้วัด

 • หลักสูตร การวางแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

 • หลักสูตร การสะท้อนผลงานและการโค้ชเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย​​

Corporate Training Express (CTX)

 • หลักสูตร HR for Non HR

 • หลักสูตร หัวหน้างานและบทบาทของการเป็นโค้ช​​

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

 • วิชา Organization Development

 • วิชา Talent Management​

โครงการส่งเสริมค่านิยมพนักงาน

กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย​

โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR