บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamolบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

ทำไมจึงควรหันมาสร้าง Employee Experiences (EX) โดยครูพี่อ้อ People Passion

อบรม HR มือใหม่​

เพราะการสร้างภาพจำในหัวใจของพนักงาน จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความศรัทธาภายใน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องยึด "Customer Centricity" เป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นพัฒนาธุรกิจ พัฒนาการทำงาน และงานพัฒนาองค์กรและบุคลากรก็เช่นกัน ต้องยึด "พนักงาน" เป็นหัวใจ เพราะเขาคือลูกค้าภายในที่สำคัญที่สุด ผู้ที่จะอิทธิพลต่อการส่งต่อภาพจำดีๆ ให้ลูกค้าของเรา

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

PEOPLE PASSION

“ทุกๆ วันเรามีแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่จะทำอะไรมากมาย ชีวิตจึงมีความหมายและมีคุณค่า สิ่งหนึ่งที่ยิ่งทำ ยิ่งรัก ยิ่งมีความสุข (Passion) คือ  การได้มีส่วนช่วยพัฒนาคน  เราเชื่อว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากที่สุด งานที่เราทำจึงมุ่งยกระดับความสำคัญและช่วยสนับสนุนทุกๆ องค์กรให้เชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรของตน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน งานที่เราทำเป็นอีกกลไกในการกระตุ้นให้คนปล่อยของ (แสดงความสามารถ)  เมื่อองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของคน เราจึงจะทำหน้าที่ในการแนะนำเทคนิค วิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพ สิ่งที่เราได้รับคือ ความสุขและความสำเร็จในแต่ละงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า นี่แหละ People Passion”

ความเชื่อของเราPassion + Consistency = Success
ความรักในสิ่งที่ทำ ผนวกกับ ความสม่ำเสมอในการลงมือทำ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

วิธีทำงาน

ให้เข้าตาเจ้านาย

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

ตั้งเป้าให้สอดคล้องกับเป้าของนาย

ช่วยนายติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์คู่แข่ง

ไม่ต้องถามนายทุกเรื่อง​

ผลงานเราต้องวัดผลได้ ตรวจสอบได้

มีน้ำใจช่วยเหลือนาย อย่าให้นายเอ่ยปาก

เอะอะอย่าขี้ฟ้อง​

อัพเดทงานสม่ำเสมอ
ไม่ต้องให้นายทวง​

เวลานายสั่งงาน พูดทวน
คำสั่งให้ชัดเจน

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
แม้งานเราจะเสร็จแล้ว​​

ไม่ต้องมุ่งเอาชนะใคร
เอาชนะตัวเองให้ได้ก็พอ​

ผู้นำ 2019 @ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง กรุ๊ป จำกัด​

Work - ซะ - Art @ W District​

ใครๆก็ชอบนะ เจ้านายใจดี
แต่ถ้าใจดีมาก ระวังจะกลายเป็น
" การทำร้ายลูกน้อง "

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
@ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)​

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร @บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด​

เลิกใช้ "ความคิด"
แต่หันมาใช้ "สติ"
นำทางชีวิตกันค่ะ

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ By Pasamol

บทความล่าสุด

ปลดล็อกศักยภาพ HR มือใหม่ ด้วยบริการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์

ปลดล็อกศักยภาพ HR มือใหม่ ด้วยบริการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์

ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบทบาทของ HR ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ HR ยุคใหม่ต้องมีทักษะที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม
9 บทบาทสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในองค์กรองค์กร

9 บทบาทสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในองค์กรองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์ คือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของพนักงานและบริหารผลประโยชน์ของพนักงานโดยการจัดเป็นโครงสร้างให้ บทบาทสำคัญ 9 ประการของทรัพยากรมนุษย์ (HR)

อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสร้าง EMPLOYEE EXPERIENCE ในช่วงระหว่างและหลังโควิท-19

วิธีการสร้าง EMPLOYEE EXPERIENCE ในช่วงระหว่างและหลังโควิท-19

หลายคนเข้าใจว่า การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน หรือ Employee Experience (EX) ต้องใช้เงินหรืองบประมาณสูง ไม่เหมาะที่จะหยิบยกมาพิจารณาในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2024 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by