วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อน IDEO สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม​

วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อน IDEO สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม​

เป็นที่ทราบกันดีว่า IDEO เป็นองค์กรต้นแบบด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ เช่น ครูพี่อ้อเห็นว่า ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรตื่นตัวเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศคติของคนทำงาน หลายแห่งลุกขึ้นมาทบทวนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพการแข่งขัน Design Thinking ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการทำงานภายใน และรวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กรด้วย

จึงขอหยิบเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก The Little Book of IDEO ซึ่งได้กล่าวถึง วัฒนธรรมการทำงาน 7 เรื่องที่ขับเคลื่อนให้ IDEO ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมมากมายจนถึงทุกวันนี้ เผื่อจะเป็นแนวทางไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของตัวเองดูนะคะ

#ครูพี่อ้อ

1. Be Optimistic  จงมองโลกในแง่บวก
Jay Chapman, the CHO (Chief Happiness Officer) ได้กล่าวไว้ว่า "เราจะไม่สามารถจ้างคนเข้ามาแล้วสอนให้เขาทำแซนวิช แต่เราจะจ้างคนที่มีความสุขเข้ามาแล้วสอนให้เขาทำแซนวิช" เพราะคนที่มีควาสุขจะสร้างผลงานที่สุดยอด และที่ IDEO ก็โชคดีมากที่เรามีทั้ง 2 อย่างเลย คือ พนักงานที่มีความสุขและมีผลงานที่ยอดเยี่ยม

2. Collaborate  จงทำงานร่วมกัน
เชื่อใน "เรา" มากกว่า "ตัวฉัน" ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้เมื่อลด ละ อีโก้ในตัวเอง ความหลากหลายของผู้คนในทีมล้วนนำมาต่อยอดและสร้างคุณค่าที่ดีกว่า

3. Embrace Ambiguity  จงโอบกอดความคลุมเครือ หรือ ความเคลือบแคลงสงสัย
เปรียบเสมือนการอยู่บนเรือที่มีคลื่นลม หรืออาจมีเมฆหมอก เราไม่อาจรู้ได้ว่า เราจะชนกับอะไรไหม เรือจะฝ่าผ่านได้หรือไม่ ขอเพียงทีมงานทุกคนจับมือกันไว้ ในทิศทางเดียวกัน เมื่อนั้นเราจะพบกับความสุดยอด

4. Learn from Failure  จงเรียนรู้จากความผิดพลาด ล้มเหลว
เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนให้บทเรียนที่มีคุณประโยชน์แก่เรา จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ยอมรับความผิดพลาด สูดลมหายใจลึกๆ จิบไวน์กับทีมงาน แล้วกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน

5. Make others Success จงช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ
ต่อให้มีใครจะลอกไอเดียเราไป เราก็ยินดี เพราะหากเขาสามารถนำไปปรับแต่ง พัฒนา หรือ หาหนทางที่ดีกว่าเดิมได้ยิ่งเป็นการดี โลกใบนี้จะได้มีแต่สิ่งดีสำหรับผู้คน

6. Take Owner จงรู้สึกเป็นเจ้าของ
รักและทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำ ทำแล้วติดตาม (Follow Up) ผลลัพธ์ที่ได้ แก้ไขปรับปรุงด้วยความเอาใจใส่

7. Talk Less, Do More จงพูดให้น้อย  ทำให้มาก

Cr. The little book of IDEO

#DesignThinking #IDEP #CultureCode #TheLittleBookofIDEO #วัฒนธรรมองค์กร #นวัตกรรม
#ความคิดสร้างสรรค์#Innovation#Creativity#PeoplePassion

สนใจ อบรมด้าน HR, อบรมฝ่ายบุคคล ติดต่อ บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด ที่ปรึกษาด้าน HR
Facebook : peopledevelopmentbykrupeeaor
Phone : 065-859-2656
Line :@peoplepassion

บทความน่าสนใจ

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด

141/1 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Copyright © 2023 www.pasamol.com All Rights Reserved​

DESIGN by

Contact Us Click