9 บทบาทสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในองค์กรองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์ คือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของพนักงานและบริหารผลประโยชน์ของพนักงานโดยการจัดเป็นโครงสร้างให้ บทบาทสำคัญ 9 ประการของทรัพยากรมนุษย์ (HR) ต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวินัยทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการวัดความพึงพอใจในงานการมีส่วนร่วมของพนักงานและการแก้ไขความขัดแย้งในที่ทำงาน ฟังก์ชั่นของความสัมพันธ์กับพนักงานนี้อาจรวมถึง การพัฒนาการตอบสนองของผู้บริหารต่อการจัดตั้งแคมเปญความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร การตีความของปัญหาสัญญาความเป็นหนึ่งเดียวของแรงงาน และการเจรจาถึงข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

 

รับสมัครผู้สมัครและจ้างพนักงานที่มีความเหมาะสม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจความต้องการขององค์กรโดยขึ้นอยู่กับตลาด การปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการงบประมาณเมื่อทำการสรรหาตำแหน่งใหม่ ในการโพสต์งานพวกเขามักจะโฆษณาถึงบทบาทสำหรับผู้สมัครที่เหมาะสมและมีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับงานที่เหมาะสม จากนั้นจะกลั่นกรองผู้สมัครและทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น

 

หลังจากนั้นพวกเขาจะประสานงานเกี่ยวกับการจ้างงานกับผู้จัดการที่รับผิดชอบในการเลือกผู้สมัครเป็นขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงการตรวจสอบประวัติ ทดสอบการติดสารเสพติด และอบรมพัฒนาสำหรับหลักสูตรพัฒนาบุคลากร พวกเขาจะต้องจัดการกับเอกสารทั้งหมดของการจ้างงานใหม่และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจะได้รับการสำรวจอย่างสมบูรณ์

 

การประมวลผลเงินเดือน

เงินเดือนเสมือนเป็นสัตว์ร้ายของฝ่าย HR พวกเขาต้องคำนวณภาษีและเวลาการทำงานสำหรับวันเงินเดือนออก ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระคืน เช่นเดียวกับเงินโบนัสที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไป

 

การดำเนินการทางวินัย

แม้ว่าบางครั้งการลงโทษทางวินัยอาจทำให้พนักงานประสบความสำเร็จได้ แต่ก็อาจทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีแนวโน้มที่จะได้รับการลงโทษที่ไม่ดีนัก หากมีการนำทางที่ไม่เหมาะสม การกระทำนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียพนักงานที่มีค่าเช่นเดียวกับผลลัพธ์ในการดำเนินคดีหรือชื่อเสียงที่ไม่ดีนั่นเอง

 

การอัปเดตนโยบาย

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร ในส่วนของนโยบายจะต้องได้รับการตรวจสอบและอัปเดตอย่างเป็นทางการในทุกๆ ปี บางครั้งนโยบายควรมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องมีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ

 

การปรับปรุง การฝึกอบรม และการพัฒนา

จากการให้รางวัลสำหรับผู้ที่มีผลงานดีและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องสนับสนุนให้พนักงานเหล่านั้นพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จโดยรวมของ บริษัท การฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพมักจะจัดให้พนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่

 

การเก็บรักษาประวัติพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาบันทึกประวัติของพนักงานตามกฎหมาย จากบันทึกเหล่านี้นายจ้างสามารถระบุช่องว่างของทักษะพนักงานเพื่อช่วยในกระบวนการการจ้างงาน  นอกจากนี้พวกเขายังต้องรักษารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงานแต่ละคนอีกด้วย

 

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

เนื่องจากความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญมาก นายจ้างจึงมีภาระหน้าที่ในการจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การบาดเจ็บจากการทำงาน และการรายงานการเสียชีวิตภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

จัดการกระบวนการแยกพนักงาน

ในขณะที่พนักงานลาออก ถูกไล่ออก หรือถูกปลดออก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องทำงานตามกฎหมายที่ระบุไว้ ซึ่งหากพนักงานบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลแล้ว การเลื่อนตำแหน่งควรจะต้องเป็นข้อเสนอที่ควรมีให้กับพนักงาน

 

Sources
https://www.lucidchart.com/blog/what-does-hr-do
https://www.humanresourcesedu.org/what-is-human-resources
https://smallbusiness.chron.com/six-main-functions-human-resource-department-60693.html

06-pasamol_com-HMKK_Pure

 

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล,อบรมด้าน HR,อบรม HR มือใหม่,หลักสูตรพัฒนา บุคลากร,หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์,อบรม HR ที่ไหนดี,คอร์ส อบรม HR,คอร์ส Design Thinking,วิทยากร Design Thinking,หลักสูตรภาวะผู้นำ,หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ,หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,ทักษะการทำงานเป็นทีม,บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR