งานฝึกอบรม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการ

ด้านพัฒนาองค์กร​

TRAINING/WORKSHOP​

ด้านพัฒนาองค์กรด้านพัฒนาผู้นำ/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน​

ด้านพัฒนาอื่นๆ​

  • หลักสูตร การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture)

  • หลักสูตร การพัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร (Talent Development)

  • หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันพนักงาต่อองค์กร (Employee Engagement)​

  • หลักสูตร ศิลปะในการบริหารคน (HR for Non – HR)

  • หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้นามืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

  • หลักสูตร ทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐานสาหรับหัวหน้างาน (Basic Coaching Skills)​

  • หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program

  • หลักสูตร การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Development)

  • หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อหาคนที่ใช่ (Competency Based Interview)

  • หลักสูตร เทคนิคการสะท้อนผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Feedback)​

รับจัดสัมมนาและฝึกอบรม Training, หลักสูตร พัฒนา บุคลิกภาพ ,การทำงานเป็นทีม Team Work,

Design Employee Experience by Design Thinking​

12 พ.ค. 62  ณ Home Training, Top Service

"Leadership Development Performance Management"

8 พ.ค. 62 บรรยายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์กรรวม จำกัด ให้กับบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)​

WORKSHOP​ GALLERY

ค่านิยมพนักงาน "Beyond the BEST for Management Level"

จัดโดยกลุ่มบริษัทอีซูซุ  ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์​

ค่านิยมพนักงานอีซูซุ  Beyond the BEST
จัดโดย บริษัท Isuzu Motors (Thailand) จำกัด​

"การดูแลและสร้างความผูกพันพนักงานใหม่"

จัดโดยสถาบันปัญญาธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจและมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี​

"การดูแลพนักงานด้วย Onboarding Program"
จัดโดย HR Center ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด สุขุวิท​

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ

Smart Assistant Officer เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่

ปี 2562 จัดโดยกรมการข้าว

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 4.0

จัดโดย บริษัท Panasonic Management (Thailand) ​

Workshop เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor)

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 ให้กับผู้บริหารของบริษัท LAZADA Express โดยครูพี่อ้อ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

Workshop เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ

(Professional Mentor)

หลักสูตร การพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1- 4 

ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2562  

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 

วันที่ 21 กันยายน 2562 

บริษัท Furukawa FILEL (Thailand)Co.,Ltd.

 

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 

วันที่ 21 กันยายน 2562 

บริษัท Furukawa FILEL (Thailand)Co.,Ltd.

 

One KYE for Our Customer 2019 บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 28 กันยายน 2562 ณ ธนาซิตี้

จัดโดยครูพี่อ้อ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่น 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บริษัท Furukawa FILEL (Thailand) Co.,Ltd.

 

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รุ่น 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2562
บริษัท Furukawa FILEL (Thailand) Co.,Ltd.

 

Design Employee Experience รุ่นที่ 3  By Design Thinking 2 October 2019
At Novotel ploenchit Sukhumvit

We are MCOT+ 2019
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
สถานที่ Suan Sampran Riverside Resort
ประเภท Training/workshop

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการสัมภาษณ์งานสำหรับหัวหน้างาน
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2562

บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ฺก่อสร้าง จำกัด
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารคน 4.0 เพื่อสร้างความสำเร็จรองรับยุคดิจิตอล
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

บริษัท ฟูรูกาว่า ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
26 ตุลาคม 2562

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

โทรหาเรา คลิกเลย !

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​