ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล   (10)
ทักษะการทำงานเป็นทีม    (70)
อบรมด้าน HR     (10)
หลักสูตรพัฒนา บุคลากร   (40)
หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์   (20)
อบรม HR ที่ไหนดี   (10)
คอร์ส อบรม Hr   (30)
คอร์ส Design Thinking  (40)
วิทยากร design thinking   (30)
หลักสูตร ภาวะผู้นำ   (50)
หลักสูตร พัฒนา บุคลิกภาพ   (90)
หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership   (30)
หลักสูตร อบรมภาวะผู้นำ   (40)
อบรม HR มือใหม่  (90)
บริษัท ที่ ปรึกษา ด้าน HR  (10)

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

094 896 8181​

pasamol.com@gmail.com​

Experienced HR by Pasamol​

Pasamol​

Pasamol Channel​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

PEOPLE PASSION​​ BY PASAMOL ที่ปรึกษาให้กับองค์กร ด้านการจัดการและHR