งานให้คำปรึกษา​

ด้านพัฒนาองค์กร​

CONSULTANCY​

ด้านพัฒนาบุคลากร​

ด้านพัฒนาระบบ​

  • โครงการ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture)​

  • โครงการ ดูแลบริหารคนเก่ง วางแผนการเติบโตในอาชีพ (Talent Development)

  • โครงการ พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (New Manager Development)​

  • โครงการ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR System)

  • โครงการ พัฒนาระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)​

ที่ปรึกษาให้กับองค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture)

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

094 896 8181​

pasamol.com@gmail.com​

Experienced HR by Pasamol​

Pasamol​

Pasamol Channel​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

PEOPLE PASSION​​ BY PASAMOL ที่ปรึกษาให้กับองค์กร ด้านการจัดการและHR