เหตุผล 6 ประการที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ

การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตาม เนื่องจากบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร โดยจะช่วยให้ทั้งบุคลากรและนายจ้างสามารถพัฒนาหรือยกระดับทักษะ, ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละตัวบุคคลได้ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยขยายฐานความรู้ของบุคลากร แต่นายจ้างจำนวนมากกลับมองว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นต้องใช้เงินลงทุนมาก ซึ่งอันที่จริงแล้วการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ได้ผลตอบแทนในระยะยาว

3สิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้าง EX

3สิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้าง EX

หัวใจของความสำเร็จในการทำ OKRs

หัวใจของความสำเร็จในการทำ OKRs

OKRs ของ HR

OKRs ของ HR

OKR 1. การสรรหาพนักงานใหม่
Objective 1: ปรับปรุงระยะเวลาในการสรรหา
Key Results
1. ลดเวลาเฉลี่ยในการสรรหาพนักงานใหม่ (Average time to fill) ไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. พัฒนาเครื่องมือใหม่ในการสรรหา ไม่น้อยกว่า 2 เครื่องมือภายในไตรมาส 2
3. ลดต้นทุนในการว่าจ้างพนักงานต่อครั้ง (Cost per hire) ไม่น้อยกว่า 10 %

เปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"

เรื่องการสร้าง Employee Experience (EX) ด้วยการประยุกต์ Design Thinking (DT)

ขั้นตอนแรก Empathy : การเข้าถึงความรู้สึก นึกคิดของพนักงานกลุ่มเป้าหมายแล้ว
ขั้นตอนที่สองคือ Define คือ การทำความเข้าใจให้ได้ว่า พวกเขาต้องการอะไรกันแน่ โดยนำมาตั้งเป็นโจทย์เพื่อหาวิธีแก้ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในขั้นตอนการ Define เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน คือ การใช้คำถามเชิงบวก ปลายเปิด เป็นคำถามกว้างๆ ที่ช่วยระดมสมอง ได้ไอเดียหลากหลายในมุมที่แตกต่าง จะทำให้ได้วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ แต่จะต้องไม่กว้างเกินไปจนเจาะจงความต้องการที่ชัดเจนไม่ได้

...
...

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

บริษัท พัฒนกิจเรือง จำกัด​

56/57 ม.4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540​

094 896 8181​

pasamol.com@gmail.com​

Experienced HR by Pasamol​

Pasamol​

Pasamol Channel​

ส่งข้อความ

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์ติดต่อ​

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ID Line

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

บริการที่สนใจ​

This field is required.

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

PEOPLE PASSION​​ BY PASAMOL ที่ปรึกษาให้กับองค์กร ด้านการจัดการและHR